Προσέχω να είναι οι υποδιαστολές, η μία κάτω απο την άλλη.

Κάνω κανονικά προσθέσεις και αφαιρέσεις, όπως έχω μάθει με τους ακέραιους αριθμούς.