Άσκηση 1.
Να βρείς το δεκαδικό ανάπτυγμα των παρακάτω δεκαδικών αριθμών:

6,03       =   .................................................................

17,126   =  ..................................................................

0,57       =  ..................................................................

10,80     =  ...................................................................

45,05     =  ...................................................................

3,179     =  ...................................................................

19,603   =  ...................................................................Άσκηση 2.
Να ζωγραφίσεις με γαλάζιο χρώμα το ακέραιο μέρος των αριθμών
και με κίτρινο το δεκαδικό μέρος:

62,003                           0,7                        444,02                0,005

0,009                            50,07                     113,33                 66,6

10,01                            0,98Άσκηση 3.
Να σημειώσεις την αξία της θέσης των ψηφίων των αριθμών:

   1    2     5 ,   0    1    3                       0 ,   0     0     1               
...... ...... ...... ..... ..... ......                  ...... ...... ....... .......

   1     6  , 0     4             9 ,    2     7               7     0 ,    9      8      
...... ...... ...... ......         ...... ....... .......          ...... ....... ....... ......

   4    0 ,   3     0     1
....... ...... ..... ...... ......                     Άσκηση 4.
Γράφω τα παρακάτω σε μορφή δεκαδικού αριθμού και σε μορφή κλάσματος:

5 δέκατα              ...................            ...................

12 εκατοστά        ...................             ...................

8 χιλιοστά           ..................              ...................

125 εκατοστά      ..................             ...................

8 εκατοστά           ..................              ..................Άσκηση 5.
Γράφω και διαβάζω όπως στο παράδειγμα:

1,34          1 μονάδα              3 δέκατα           4 εκατοστά

5,48          ..............................................................................

0,66          ..............................................................................

1,379        ..............................................................................

12,3          ..............................................................................Άσκηση 6.
Βάζω <, > ή = στα παρακάτω κενά:

4/100  ..... 1                436/100  ..... 1  

23/10   ..... 1               86/100  ...... 1

5 δέκατα ..... 1           10 δέκατα ..... 1