Να βάλω μία υποδιαστολή στο τέλος του αριθμού και να προσθέσω όσα μηδενικά θέλω.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα μηδενικά στο τέλος του δεκαδικού μέρους του δεκαδικού αριθμού δεν επηρεάζουν την αξία του.